Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació – Núm. 28 (2016) Special Issue: Ramon Llull: savi, educador i reformador

Table of Contents

Tema Monogràfic: Ramon Llull: savi, educador i reformador

Presentació. Ramon Llull: savi, educador i reformador. Pere Fullana Puigserver

Idees sobre el saber intel•lectual en Ramon Llull. Gabriel Ensenyat Pujol

Ramon Llull i la universitat parisenca: una proposta de reforma dels «curricula» de les arts lliberals. Antoni Bordoy

La réforme de l’Universitas magistrorum et scholarium Parisiensium selon Raymond Lulle. Constantin Teleanu

Sobre la formació femenina i el paper de la dona en la reforma social de Ramon Llull. Maribel Ripoll Perelló

L’ensenyament de les doctrines de Ramon Llull a les escoles i universitats europees durant l’època moderna. Rafael Ramis Barceló

Disputas lulianas en la enseñanza universitaria de Mallorca durante el siglo XVIII. Francisco José García Pérez

Ramon Llull, inspirador i pedagog de la religió civil. Pere Fullana Puigserver

Assajos i Estudis

Governação e (re)educação institucional da infância portuguesa errante e infratora nos começos do séc. XX. Ernesto Candeias Martins

La fotografía escolar como fuente para la investigación educativa. La Fototeca Digital Escolar de Extremadura. Antonio Pantoja Chaves, José Soto Vázquez, Elisabet Galea Torres

Quan l’educació física arriba a l’escola primària. Notes per a la història de l’educació a Lleida (1901-1931). Xavier Torrebadella-Flix

Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació – Núm. 28 (2016) Special Issue: Ramon Llull: savi, educador i reformador