Šolska kronika / School Chronicle: Journal of the History of Schooling and Education – n. 1-2 (2016) Special Issue: Lingua latina – The Exhibition about Latin in the Slovene state primary school

Table of Contents

Articles and other contributions

David Movrin: Latinščina in grščina na poti v katakombe: Josip Osana, Joža Lovrenčič, Marko Bajuk, Ivan Dolenec in dr. Josip Ilc / Latin and Greek on the way to the catacombs: Josip Osana, Dr Joža Lovrenčič, Marko Bajuk, Ivan Dolenec and Dr Josip Ilc

Ovidijeve Metamorfoze 14 v prevodu dr. Jože Lovrenčiča

Matej Hriberšek: Od Skile proti Karibdi: Krnjenje slovenskega klasičnega šolstva (1945–1959) / From Scylla to Charybdis: curtailing of Slovenian classical education (1945–1959)

Aleksandra Pirkmajer Slokan: Pregled pouka latinščine v slovenski javni osnovni šoli (1958–2016) / An overview of Latin lessons in the Slovene state primary school (1958–2016)

Janja Žmavc: Jezikovna raba in pedagoški proces ali zakaj je učenje latinščine danes še vedno smiselno? / Language use and the pedagogical process or why teaching Latin still makes sense

Julijana Visočnik: Didaktični potencial epigrafskih spomenikov – nekaj primerov iz slovenskega prostora / The didactic potential of epigraphic monuments – a few examples from the Slovenian territory

Anja Ragolič: Vloga rimskih napisov pri pouku latinščine – primer Osnovne šole Prežihovega Voranca Ljubljana / The role of Roman inscriptions in Latin lessons – the example of Prežihov Voranc Primary School in Ljubljana

Živa Kham Omahen: Latinščina v digitalnem svetu / Latin in the digital world

Katjuša Kolar: Poskus uvajanja latinščine kot obveznega izbirnega predmeta v zadnjo triado osnovnih šol v Mariboru in okolici: per aspera / An attempt at introducing Latin as a compulsory elective subject in the third cycle of primary schools in Maribor and surroundings: per aspera

REMINISCENCES

Anton Arko: Kaj nam govorijo spomini?

Katarina Šmid: Reliquiae reliquiarum osnov humanistične izobrazbe v osnovni šoli

Nada Grošelj: Iz osemletne gimnazije v osemletno osnovno šolo: leto 1958

Vanda Brvar Kanop: Profesor Ciril Miklič v anekdotah učencev

Nada Grošelj: Začetki pouka latinščine na OŠ Ledina

Marija Kosi: Latinščina na OŠ Ludvika Pliberška v Mariboru

Dragica Fabjan Andritsakos: Spomini na latinščino na Osnovni šoli Mirana Jarca

Marija Strašek Vrecl: Pouk latinščine na OŠ bratov Polančičev v Mariboru v letih 1991–1995

Tatjana Polajner: Latinščina na OŠ Slave Klavore v Mariboru v obdobju od 1991–1995

Urša Mali: Emonka iz Londiniuma

Ana Ratajc: Latinščina na OŠ Trnovo

Maja Gril Juvan: Latinščina na OŠ Šentvid in OŠ Mirana Jarca

Živa Kham Omahen: Trans aequora abiit Chloe

Šolska kronika / School Chronicle: Journal of the History of Schooling and Education – n. 1-2 (2016) Special Issue: Lingua latina – The Exhibition about Latin in the Slovene state primary school