Šolska kronika / School Chronicle: Journal of the History of Schooling and Education – n. 3 (2016)

Table of Contents

Vsebina / contents

Tatjana Hojan: Izbor člankov o prvi svetovni vojni v pedagoškem časopisju od leta 1914 do leta 1918 // A selection of articles about World War One in the educational press between 1914 and 1918

Boris Golec: Najstarejša oporoka učitelja v slovenščini Kulturnozgodovinski oris dokumenta in njegovega avtorja // The oldest will left by a teacher in Slovenian Cultural and historical outline of the document and its author

Miroslav Stiplovšek: Vpliv gospodarstva na razvoj izobraževanja v domžalski občini 1864–2002. Od ustanovitve osnovne šole v Domžalah do reorganizacije Srednje šole Domžale // Influence of the economy on the development of education in the Municipality of Domžale 1864–2002. From the establishment of the primary school in Domžale to the reorganisation of the Domžale Secondary School

Eva Premk Bogataj: Začetki šolanja prve dame slovenske slavistike prof. dr. Marje Boršnik (1906−1982) // The educational beginnings of the first lady of Slovene studies in Slovenia, Prof. Dr. Marja Boršnik (1906−1982)

Erna Jurič: Šolska kronika štirirazredne ljudske šole v Šmartnem pri Litiji (4. 11. 1876–28. 7. 1904) // The school chronicle of the four-year primary school in Šmartno near Litija (4 November 1876–28 July 1904)

Nevenka Hacin: 70 let gimnazije v Trbovljah Ne tistim, ki imajo, ampak tistim, ki znajo, je namenjena prihodnost // 70 years of the gimnazija in Trbovlje Not those who have, but those who know have a future

Rebeka Lovrec Kvartič: Šolanje in poučevanje Alme M. Karlin // The education and teaching of Alma M. Karlin

Iz muzejskega dela / museum activities

Stane Okoliš: Poročilo o delu Slovenskega šolskega muzeja 2015 // Slovenian School Museum in 2015 – Report on activities

Branko Šuštar: Pogledi na ISCHE konferenco ・・Kultura in izobraževanje・・ in na Muzej izobraževanja v Carigradu // Views on ISCHE Conference „Culture and Education“ and on Republic Museum of Education in Istanbul

Poročila in ocene / reports and reviews

Branko Šuštar: Mednarodni simpozij ・・Spomini na šolo / School Memories / La memoria escolar. (Sevilla, 22.–23. september 2015) // The International Symposium “School Memories / La memoria escolar. New Trends in Historical Research into Education” (Seville, 22.–3. September 2015)

Šolska kronika / School Chronicle: Journal of the History of Schooling and Education – n. 3 (2016)