Nordic Journal of Educational History – v. 3, n. 2 (2016)

Table of Contents

Editorial

Notes from the Editors. David Sjögren, Johannes Westberg

Articles

Swedish Education Exhibitions and Aesthetic Governing at World´s Fairs in the Late Nineteenth Century. Christian Lundahl

Attempting Institutional Change: Swedish Apprenticeship, 1890–1917. Sandra Hellstrand

Book Reviews

Review (English): Mattias Börjesson, Från likvärdighet till marknad: En studie av offentligt och privat inflytande över skolans styrning i svensk utbildningspolitik 1969–1999. Dennis Beach

Review (English): Petter Sandgren, Internatskolorna: Att fostra en elit. Tomas Wedin

Review (Norwegian): Joakim Landahl, Politik & Pedagogik: En biografi över Fridtjuv Berg. Nina Volckmar

Review (English): Jens Erik Kristensen & Søs Bayer (eds.), Pædagogprofessionens historie og aktualitet 1 & 2. Johannes Westberg

Nordic Journal of Educational History – v. 3, n. 2 (2016)